XIV. yüzyılda Lüzinyanlar tarafından St. Sophia [...]