Bizans döneminin tanınmış azizlerinden olan Aziz [...]