Sultan II. Mahmut tarafından 1829 yılında inşa [...]
Lefkoşa Surlarının üzerindeki burçlardan onbirincisi [...]
  Ledra Palace Otel, BM Barış Gücü'nün, [...]
Lefkoşa Mahkemeler Binası Lüzinyan Sarayı, [...]
Arşiv kaynaklarına göre, M.S. VII. yüzyılda İslam [...]
Lefkoşa'nın Tarihi Ta antik çağlardan başlayarak, [...]
Piri Mehmet Paşa Camii’sinin, hemen yanında [...]
Yirminci asrın yetiştirdiği İslam alimlerinden olan [...]
13. yy. sonlarında inşa edilmiş Latin St. George [...]
Kıbrıs’ta kurulan en önemli Şehir Kırallıklarından [...]