Sultan II. Mahmut tarafından 1829 yılında inşa [...]
Lefkoşa Surlarının üzerindeki burçlardan onbirincisi [...]
  Ledra Palace Otel, BM Barış Gücü'nün, [...]
Lefkoşa Mahkemeler Binası Lüzinyan Sarayı, [...]
Arşiv kaynaklarına göre, M.S. VII. yüzyılda İslam [...]
Girne Kapısı Venedikliler, Lefkoşa şehrini [...]
Lefkoşa'nın Tarihi Ta antik çağlardan başlayarak, [...]
Girne Marina, turistik Girne şehrinin içerisinde [...]
1974 yılında Barış harekatının gerçekleştirildiği [...]
13. yy. sonlarında inşa edilmiş Latin St. George [...]